ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje bude shromažďovat společnost AB Stroje Trade, s. r. o. se sídlem Moravská Huzová 110, Štěpánov 783 13, IČO: 05984874, DIČ: CZ 05984874 (dále jen „Správce“), která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v Ostravě, spisová značka: C 70163.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

- nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek

- si u nás objednáte službu

- nám pošlete poptávku na naše služby

- s námi uzavřete smlouvu

- nám údaje poskytnete sami e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

 

Zpracováváme tyto údaje:

- jméno a příjmení nebo obchodní firma

- telefonní číslo

- e-mailová adresa

- poštovní adresa

- veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do e-mailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách

- identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti

- cookies

 

Zpracování údajů

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení Vašich objednávek, zasílání novinek,..

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Osobní údaje zpracovávané za účelem přímého marketingu mohou zahrnovat tzv. remaketing. Doba zpracování: 3 roky

Vyřízení objednávky a navazujícíh smluv (Doba zpracování: 2 roky)

Archivace účetních dokladů

 

Předávání osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dodavatelé některých služeb uvnitř a vně EU, jako například dodavatelé cloudových, IT nebo webhostingových služeb. Popř. další dodavatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

 

Zákazník má právo

- požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

- požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

- vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

- přenést vaše osobní údaje k jinému správci

- vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl. II. odst. 2 písm. a), b),

- odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

AB Stroje Trade, s.r.o.
Moravská Huzová 110
Štěpánov 783 13
tel.: +420 731 563 462
mail: info@abstrojetrade.cz
web: www.abstrojetrade.cz
IČO: 059 84 874
DIČ: CZ05984874
Spisová značka : C 70163 vedená u Krajského soudu v Ostravě

:1: webdesign by MYLEE Design (c) 2017